Предлог-Закони

од Ministerstvo za kultura
 1. ЛИСТА НА ЗАБЕЛЕШКИ И ПРЕДЛОЗИ  ПО ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН -ЛИСТА НА ЗАБЕЛЕШКИ И ПРЕДЛОЗИ  ПО ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН
 2. ПРЕДЛОГ  НА  ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН
  –  ПРЕДЛОГ  НА  ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН 
 3.  ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  – ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА
 4. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
  – ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАTA ДЕЈНОСТ
 5. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
  – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
 6. ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА
  – План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
 7. ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
  – План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
 8. ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
  Закон за културата-неофицијален пречистен текст 12-2012
  – ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА-28-12-2012година,
  – 10-1-2013година
   План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
  – Иницијална проценка на влијание на регулативата
  – www.ener.gov.mk ЕДИНСТВЕН НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  – Извештај за спроведени консултации со засегнати страни за донесување на Предлогот на Законот за изменување на Законот за културата

Страницата на Министерството за култура на Р.С.Македонија користи т.н."колачиња" со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе