Одлуки

од Ministerstvo za kultura
 1. КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
  – 
  КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
  – КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
 2. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ
  – ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ
 3. Одлуки
  – 
  Решение за враќање на трајно управување и користење споменици на културата на Македонската православна црква („Сл. Весник на Република Македонија“, бр. 6/91);
  – Одлука за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Сл. Весник на Република Македонија“, бр. 24/98);
  – Одлука за основање Совет за македонски јазик („Сл. Весник на Република Македонија“, бр. 26/98);
  – Решение за именување претседател и членови на Советот за македонски јазик („Сл. Весник на Република Македонија“, бр. 26/98);
  – Одлука за утврдување надомест за работа на претседателот и членовите на Советот за македонски јазик („Сл. Весник на Република Македонија“, бр. 30/98);
  – Одлука за утврдување на мрежата на национални установи од областа на културата („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 84/03);
  – Уредба за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 9/05);
  – Уредба за методологија за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 31/05);

Страницата на Министерството за култура на Р.С.Македонија користи т.н."колачиња" со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе