Национална стратегија за развој на културата и Стратешки план

од Ministerstvo za kultura
  1. СТРАТЕШКИ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 2021 – 2023
  2. СТРАТЕШКИ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 2019 – 2021
  3. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2018-2022 ГОДИНА
    Врз основа на член 9 став (1) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/1998 , 49/2003 , 82/2005 , 24/2007 , 116/10 ,47/11 , 51/11 , 136/12 , 23/13 , 187/13 ,44/14 , 61/15 , 154/15 , 39/16 и 11/18) , Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 3 мај 2018 година , донесе: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2018-2022 ГОДИНА
  4. АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРAТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2013 – 2017
    документ
  5. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2013 – 2017документ

Страницата на Министерството за култура на Р.С.Македонија користи т.н."колачиња" со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе