Контакт

од Ministerstvo za kultura

 

Министерство за култура

Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61
1000 Скопје, Република Северна Македонија

емаил: info@kultura.gov.mk
Тел: (02) 3240 604, 3240 605, 3240 620, 3240 500
(02) 3240 514

Список на вработени (симни)

 

Интегритет, судир на интереси и примање подароци

Активно учествувајќи во интензивните заложби на Владата на Република Северна Македонија за превенција на корупција и промоција на интегритет кај централната власт, Министерството за култура определи: 

ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ИНТЕГРИТЕТ И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА– Фросина Ѓоршовска, кон. тел. 070/375-255 e-mail:f.gorsovska@kultura.gov.mk 

ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ДА ВОДИ ВНАТРЕШНА ЕВИДЕНЦИЈА И ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ПРИЕМ, СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СТВАРИТЕ, ОДНОСНО ПОДАРОЦИТЕ КОИ СТАНАЛЕ ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА – Ивана Блажевска, кон. тел. 077/562-555 ivana.blazhevska@kultura.gov.mk

ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Ана Кардула e mail: ana.kardula@kultura.gov.mk тел. 02/ 3240 – 644 Илија Прокиќ e.mail: ilija.prokic@kultura.gov.mk

СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА filip.ivanovski@kultura.gov.mk

ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ДОСТАВЕНИ ЗАРАДИ ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА: Зоран Маркозанов, раководител на Одделението за управен надзор и надзор над наменското користење на буџетски средства – виш инспектор, email: zoran.markozanov@kultura.gov.mk, телефон: 3207 436, 075 273 069

 

Страницата на Министерството за култура на Р.С.Македонија користи т.н."колачиња" со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе