ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

од Martin Krzhaloski
Комисија за пристап до информации од јавен карактер www.komspi.mk

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер-word формат

Службени лице за посредување со информации од јавен карактер

Елена Николовска
elena.nikolovska@kultura.gov.mk
тел. 02 3240-572

Ана Кардула

ana.kardula@kultura.gov.mk

тел. 02 3240-644

Контакт

Органограм

За министерството

Список на вработени во Министерство за култура

Конкурси на Министерството за култура

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2017 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2018 година

Годишен извештај за работа на секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура за 2019 година

Извештај за работата на секторот за управен и инсекциски надзор на Министерството за култура за периодот јануари – јуни 2020 година

Ревизорски извештај за 2016 година

Ревизорски извештај за 2016 година -1

Јавни набавки

Закони и правилници

Упатство за начинот на користење , управување и одржување на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење , управување ,одржување , чување и евидентирање на службените моторни возила со кои располага Министерството за култура

Упатство за начинот на користење на безготовинските картички за гориво

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 -10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 10 2019

Даночен биланс 2019

Сектор за финасиски прашања – завршна сметка 637 -12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Сектор за финансиски прашања – завршна сметка 637 – 12 2019

Даночен биланс 2019

Ребаланс на Буџет 18001  – 2020

Ребаланс на Буџет 18010  – 2020

Буџет 18010 – 2021

Буџет 18001 – 2021

Буџет 18001 – 2021

Финансиски извештај

Финансиски извештај

Годишен извештај од (1.01.2020 до 31.12.2020)

Листа на информации од јавен карактер 

Страницата на Министерството за култура на Р.С.Македонија користи т.н."колачиња" со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе