Извештаи и формулари

од admin_kult

Извештај за работата на Министерството за култура во 2020 година

Извештај за работата на Министерството за култура во 2019 година

Преглед на културната политика на Република Северна Македонија

Cultural Policy Review of the  Republic of North Macedonia

Табели за нивелација на платите

Прашања од Законот за аудиовизуелните добра („Сл. весник на РМ“ бр. 103/08,

47/11, 51/11 , 154/15 и 39/16)

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИЗБОР ВО
ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ВИШ БИБЛИОТЕКАР 1

ПРАШАЊА ЗА ИСПИТОТ ЗА ВИШ КОНЗЕРВАТОР И ВИШ ДОКУМЕНТАТОР

Извештај за состојбата со заштитата на Природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36)

Национален регистар на објекти кои се заштитено културно наследство

Родово буџетска изјава на Министерството за култура за 2021 година

Извештај за родово одговорно буџетирање на Министерството за култура за 2020 година

Извештај за родово одговорно буџетирање 2019

Извештај за родово одговорно буџетирање 2018

Страницата на Министерството за култура на Р.С.Македонија користи т.н."колачиња" со цел да обезбеди подобро корисничко искуство. Прифати Повеќе